સિંગાપુરથી ન્યૂયોર્ક સુધીની દુનિયાની સૌથી લાંબી ઉડ્ડયન ફ્લાઇટ આજે પહેલી વાર થઈ છે

news-details

you may also want to read